ASTROFON - nazovite nas!

INFORMACIJA O PRIKUPLJANJU I OBRADI LIČNIH PODATAKA

Ova informacija opisuje principe obrade ličnih podataka kada Maratela mreže d.o.o. pruža usluge putem elektronske/telefonske komunikacije. U slučaju neslaganja, ova pravila će imati prednost pred drugim odredbama koje se odnose na obradu ličnih podataka, a koje se nalaze u opštim uslovima.

NOSILAC OBRADE LIČNIH PODATAKA

Za obradu ličnih podataka odgovoran je:

MARATELA MREŽE d.o.o. za usluge
Adresa: Lonjica (Grad Vrbovec), Lonjica 33
OIB: 99579721096
MBS: 080791126
E-mail: info@maratela-mreze.hr

OSNOVA I SVRHA OBRADE – KOJE PODATKE OBRAĐUJEMO I ZAŠTO?

Izvršavanje ugovora, odnosno pružanje usluga
Vaše lične podatke obrađujemo kako bismo Vam mogli pružiti uslugu.
Preduslov za korišćenje naših usluga je da ste punoletni, pre otpočinjanja pružanja usluge od Vas ćemo tražiti da, klikom na odgovarajuće polje na web stranici ili konfirmacijom prilikom telefonske komunikacije, potvrdite da imate više od 18 godina. Da bismo pružili ezoteričnu uslugu (tarot/astrologija/savetovanje i sl.) potrebno je da dobijemo informaciju o datumu, vremenu i mestu rođenja osobe za koju se pruža navedena usluga. Može se desiti da sami odlučite da s nama podelite više informacija, ali mi te informacije nećemo koristiti van komunikacije sa Vama.

Operateri ili treća lica nisu u mogućnosti da vide telefonski broj koji koristite za komunikaciju sa nama, ali se taj telefonski broj svakako čuva na našem serveru i uvid u taj podatak imaju samo za to ovlašćena lica.
Vaše lične podatke možemo obrađivati i radi rešavanja Vašeg prigovora na pružene usluge ili kako bismo odgovorili na neki Vaš zahtev. Nismo unapred utvrdili formu prigovora ili zahteva pa i količina podataka koje obrađujemo zavisi od Vas, no, uobičajeno se obrađuju informacije o ličnom imenu podnosioca zahteva/prigovora, i  zavisno od predmeta zahteva, telefonskom broju sa kog je ostvarena komunikaciju, vremenu komunikacije i sl.
Obrada podataka u navedene svrhe neophodna je za pružanje usluga, na osnovu Vašeg zahteva. Ako odbijete da dostavite navedene lične podatke, nećemo moći da vam pružimo uslugu.
Saglasnost

Ako želite da od nas dobijate dodatne informacije o našim uslugama, ponudama ili podršku prilikom korišćenja naših usluga, na osnovu Vaše saglasnosti uvrstićemo kontakt podatak u listu primatelja sadržaja za koji ste se prijavili.

U svakom momentu možete povući saglasnost za dobijanje navedenog sadržaja, slanjem SMS poruke STOP ili klikom na odgovarajući link, o čemu ćete detaljno biti obavešteni prilikom prijave za odgovarajući sadržaj.

OBRAĐIVAČI PODATAKA, DELJENJE SA TREĆIM LICIMA

Obrađivači podataka su naši poslovni partneri sa kojima sarađujemo kako bismo Vam pružili usluge.
Sarađujemo sa kompanijama unutar Evropskog ekonomskog prostora (EEP), a ako to ne bi bio slučaj, biramo partnere koji omogućavaju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka. Ugovornim klauzulama dodatno osiguravamo zaštitu ličnih podataka (utvrđivanje namene, davanje uputstva za korišćenje i zaštitu podatka, zabrana korišćenja podatka u druge svrhe i sl.). Ako se odlučimo za saradnju sa partnerima koji su van EEP, u zemljama za koje Evropska komisija (EK) nije izdala odluku o adekvatnosti, obradu podataka štitimo standardnim ugovornim klauzulama odobrenim od strane Evropske Komisije.
Obrađivače koristimo u oblasti IT i telefonske/elektronske podrške, kako bismo mogli pružiti usluge putem elektronskih kanala komunikacije, i za druge eventualne podrške za poboljšanje pružanja usluge.
Za više informacija možete nas kontaktirati na info@maratela-mreze.hr.

RAZDOBLJE ČUVANJA PODATAKA

Telefonski razgovori se ne snimaju. Podaci neophodni za pružanje usluge koji su zabeleženi tokom razgovora (uneti u aplikaciju koju koriste naši operateri, zapisani i sl.) čuvaju se samo tokom pružanja usluge i brišu se odmah po okončanju razgovora.
Informacija o telefonskom broju sa kog je primljen poziv ili s kojim se komunicira putem SMS-a, kao i informacija o trajanju poziva i broju razmenjenih SMS poruka, čuva se na serveru telefonskog operatera i na serveru našeg davaoca IT usluga, koji se nalaze u Hrvatskoj. Ovi podaci se čuvaju isključivo za potrebe utvrđivanja vremena trajanja poziva ili broja SMS poruka, a sve u svrhu pravednog naplaćivanja usluge i za slučaj eventualnog spora, u skladu sa zakonom. Ova informacija se na serveru davaoca IT usluga čuva 6 meseci, nakon čega se automatski briše.
SMS prepiska se čuva tokom pružanja usluga i ostaje sačuvana na serverima koje koristimo još 12 meseci po okončanju usluge.
Ako zakon tako nalaže, određeni podaci mogu se čuvati i duže.

MERE ZA ZAŠTITU PODATAKA

Preduzimamo razumne organizacione i tehničke mere da zaštitimo podatke koje obrađujemo od zloupotrebe, neautorizovane obrade, otkrivanja ili uništenja.

Koristimo sigurne servere i pristup podacima i serverima je ograničen samo na autorizovana lica, uz odgovarajuće zaštitne mere, a naši zaposleni i saradnici su obučeni kako treba da postupaju sa ličnim podacima.

Za više informacija o tehničkim merama koje primenjujemo u cilju zaštite ličnih podataka, možete nam uputiti zahtev na info@maratela-mreze.hr.

VAŠA PRAVA U VEZI S OBRADOM LIČNIH PODATAKA

Pravo na pristup: Možete dobiti potvrdu da li se obrađuju Vaši lični podaci te ako se takvi lični podaci obrađuju, pristup tim podacima i informacije o samoj obradi (svrha, kategorija ličnih podataka, deljenje sa trećim licima, period čuvanja i sl).

Pravo na ispravku: Ako obrađujemo Vaše lične podatke koji su nepotpuni ili netačni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo. Kada lične podatke obrađujemo samo tokom pružanja usluga (npr. tokom telefonskog razgovora), ispravku možete zatražiti tokom pružanja usluga.

Pravo na brisanje: Nakon isteka perioda čuvanja podataka i kada ne postoje drugi zakonski razlozi za čuvanje podataka, mi podatke brišemo. U slučaju da protivpravno obrađujemo Vaše podatke – po isteku perioda čuvanja, kada obrada predstavlja nerazmerno zadiranje u Vaše interese, možete od nas zahtevati brisanje takvih podataka.

Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka u slučaju da je došlo do protivpravne obrade, a odbijate brisanje i umesto toga tražite ograničenje korišćenja podacima; ako nam više nisu potrebni Vaši lični podaci, ali su Vama potrebni da biste podneli, ostvarili ili obrazložili pravni zahtev u vezi sa zaštitom ili odbranom vaših prava (u sudskom ili drugom postupku).

Pravo na mogućnost prenosa podataka: od nas možete zahtevati da vam dostavimo sve Vaše lične podatke (ako ih imamo) u elektronskom obliku, koje nakon toga možete predati bilo kom drugom sujektu. Nismo u mogućnosti da prenesemo Vaše lične podatke direktno drugom subjektu.

Pravo na žalbu: Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti podataka, možete nam se obratiti radi rešavanja nesuglasica. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, kao i nadzornom telu unutar EU-a.

Napominjemo da pojedina od navedenih prava nisu ostvariva nakon što su podaci obrisani, na primer lične podatke dobijene prilikom pružanja usluga putem telefonskog razgovora, brišemo odmah po izvršenju usluge, u tom slučaju samo možete dobiti informaciju o tome da li se Vaši lični podaci obrađuju ili ne, informaciju o vremenu poziva sa određenog telefonskog broja.

UPOTREBA KOLAČIĆA

Kako bi naša web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unapređenja stranice i usluge, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva, web stranica koristi kolačiće (cookies). Za više informacija o kolačićima pogledajte našu Politiku o kolačićima (Cookie Policy).

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

Ako imate bilo kakva pitanja ili želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nas kontaktirati na info@maratela-mreze.hr.